Pengumuman Cuti Sabatikal Tahun 2017

 

Semua staf yang dilantik oleh Universiti yang memegang jawatan sebagai Profesor, Profesor Madya dan Pensyarah warganegara Malaysia yang telah disahkan jawatan dan berkelayakan bercuti sabatikal tahun 2016 adalah dipelawa mengemukakan permohonan.

Staf yang masih belum tamat pengajian di bawah Rancangan Pendidikan Tinggi Kakitangan Akademik (RPTKA) tidak layak memohon Cuti Sabatikal.  [Memo Hebahan]
Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Borang Cuti Sabatikal. [Klik Disini].

[Muat Turun Kelayakan Cuti Sabatikal - Lampiran A]

Tarikh tutup permohonan adalah pada 17 Oktober 2017

 POSTER SABATIKAL FINAL 1