HEBAHAN IKLAN KEMAJUAN KERJAYA STAF PENTADBIRAN TAHUN 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan kemajuan kerjaya bagi staf pentadbiran (Pengurusan & Profesional dan Pelaksana) dibuka mulai12 Julai 2018 hingga 1 Ogos 2018.

Hebahan Iklan dan Jawatan Kemajuan Kerjaya yang dibuka untuk permohonan adalah seperti berikut:

 

KAEDAH PERMOHONAN

 1. Sila layari Campus Online untuk mengisi borang permohonan menggunakan Sistem MyKerjaya@USM.
 2. Semua borang yang dicetak melalui Sistem MyKerjaya@USM perlu dikepil bersama dan dihantar sebelum atau pada 1 Ogos 2018 kepada:
  1. Unit Kemajuan Kerjaya, Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar, Kampus Induk
  2. Jabatan Pendaftar, Kampus Kejuruteraan
  3. Jabatan Pendaftar, Kampus Kesihatan
  4. Seksyen Pengurusan, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT)
 3. Semua pemohon diminta untuk mengemaskini Butir Jaya Diri melalui Aplikasi Human Capital Management System (HCMS).
 4. Bagi permohonan ke Gred 42 hingga Gred 54, pemohon juga perlu mengisi MyTalent melalui laman web MyTalent (mytalent.usm.my). Tarikh pengisian MyTalent akan dimaklumkan kemudian.

 

CARTA ALIR PROSES 2018