Pengumuman Sabatikal Tahun 2019

Pensyarah Universiti, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian dan Pensyarah Farmasi warganegara Malaysia yang telah disahkan jawatan dan berkelayakan adalah dipelawa mengemukakan permohonan untuk mengikuti Sabatikal pada tahun 2019. [Memo Hebahan]

Maklumat Lanjut

  1. LAMPIRAN A - 2019 [Muat Turun]
  2. Borang Permohonan Sabatikal Tahun 2019 [Muat Turun]
  3. Borang Laporan Sabatikal [Muat Turun]
 POSTER SABATIKAL Latest