Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Prinsip umum kenaikan pangkat adalah melibatkan lima (5) kategori utama iaitu Penyelidikan dan Penerbitan, Pengajaran dan Penyeliaan, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik, Perundingan, serta Khidmat Universiti dan Masyarakat.

Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran

Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran

Syarat-syarat umum untuk Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran adalah telah disahkan dalam jawatan, diperakukan oleh Ketua Jabatan, bebas daripada hukuman tatatertib, telah mengisytiharkan harta, bebas dari disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan serta markah Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT) purata adalah tidak kurang 80% bagi tiga tahun terakhir.