Khidmat Rundingan

Human Capital Management System

Human Capital Management System

Sistem pengurusan BAKAT yang merangkumi antaranya ialah Perancangan PTJ, Perancangan Bahagian, Sasaran Kerja Tahunan, Laporan Penilaian Prestasi dan Butir Jaya Diri.

MyTalent

MyTalent

Sistem pelan pengantian yang mernpunyai penilian kendiri,analisis penilaian prestasi dan maklumbalas 360 darjah. Sistem ini berupaya untuk menghasil analisis dan profil individu, profil pasukan, gaya kepimpinan, analisis jurang kompetensi dan analisis ‘9 kotak/kuadran kepimpinan’

My WorkProfiling

My WorkProfiling

Maklumat tentang pekerjaan(job) sesuatu perjawatan cv merangkumi kepentingan jawatan kepada pencapaian matlamat strategik organisasi (skor dan ranking ), kemahiran, pengalaman serta kekayakan akademik yang diperlukan oleh jawatan berkenaan

Continuing Professional Develpment System (MyCPD)

Continuing Professional Develpment System (MyCPD)

Sistem pengurusan latihan warga USM yang antara memaparkan kalendarlatihan akademik dan pentadbiran,permohonan kursus on-line, maklumat pengumpulan mata CPD mengikut jabatan, data pengumpulan mata CPD mengikut jenis kompetensi dan rekod latihan staf