Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Jenis-Jenis Kenaikan Pangkat Staf Akademik

 1. Kenaikan Pangkat Profesor Institut Pengajian Awam (IPTA) Ke Jawatan Profesor Ulung
  • Pelawaan dari Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
  • Permohonan di hantar ke KPT
  • Urusan pemilihan dilaksanakan oleh KPT
 2. Peningkatan Gred Pensyarah - Profesor Gred Khas A (VK5) dan Profesor Gred Khas B (VK6)
  • Pelawaan melalui surat jemputan kepada Pensyarah yang layak
  • Penilaian
  • Jawatankuasa Pemilih
  • Kelulusan Lembaga Gabenor Universiti (LGU)
  • Surat tawaran hakiki
 3. Kenaikan Pangkat Pensyarah Gred Khas C (VK7) - Profesor
  • Iklan
  • Penilaian Awal
  • Penilaian Luar
  • Jawatankuasa Pemilih
  • Kelulusan Lembaga Gabenor Universiti (LGU)
  • Surat tawaran hakiki / dukacita
 4. Kenaikan Pangkat Pensyarah Gred DS/DU/DUG 53/54 - Profesor Madya
  • Iklan
  • Penilaian Awal
  • Penilaian Luar
  • Jawatankuasa Pemilih
  • Kelulusan Pengurusan Tertinggi Universiti
  • Surat tawaran hakiki / dukacita
 5. Kenaikan Pangkat Pensyarah Gred Gred DS/DU/DUG 52 - Pensyarah Kanan
  • Iklan
  • Penilaian Awal
  • Jawatankuasa Pemilih
  • Kelulusan Pengurusan Tertinggi Universiti
  • Surat tawaran hakiki / dukacita
 6. Kenaikan Pangkat Pensyarah Perubatan, Pergigian, Universiti (Bidang Farmasi) Gred DS/DU/DUG 52/54 dan Pegawai Perubatan, Pergigian Dan Farmasi Mengikut Laluan Kerjaya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
  • Mengikut tempoh perkhidmatan
  • Jawatankuasa Pemilih
  • Kelulusan Pengurusan Tertinggi Universiti
  • Surat tawaran hakiki