Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran

1. Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 44 - JUSA
Iklan

  1. Temuduga
  2. Jawatankuasa PemilihKelulusan
  3. Pengurusan Tertinggi Universiti
  4. Surat tawaran hakiki / dukacita

2. Kenaikan Pangkat Kumpulan Pelaksana Gred 1 - 42
IklanTemudugaJawatankuasa PemilihKelulusan Pengurusan Tertinggi UniversitiSurat tawaran hakiki / dukacita

3. Kenaikan Pangkat Kumpulan Pelaksana Secara Khas Untuk Penyandang (KUP 15 Tahun)
Mengikut tempoh perkhidmatanJawatankuasa PemilihKelulusan Pengurusan Tertinggi UniversitiSurat tawaran hakiki