Penilaian Prestasi

PENGENALAN
Mulai 2011, Sasaran Kerja Tahunan (SKT) akan dilaksanakan secara on-line (web based) melalui Human Capital Management System (HCMS).
 
KRITERIA PENILAIAN (STAF AKADEMIK)
A: PENGAJARAN F: PERUNDINGAN
B: KERTAS KERJA / PEMBENTANGAN G: PENASIHAT AKADEMIK
C: PENYELIAAN H: PENTADBIRAN
D: PENYELIDIKAN I: EDITOR / PEMERIKSA
E: PENERBITAN J: PENGIKTIRAFAN AKADEMIK / KEPIMPINAN
 
KRITERIA PENILAIAN (STAF PENTADBIRAN)
M1: PELAKSANAAN TUGAS UTAMA/ KEBERKESANAN PRESTASI/ KEBERHASILAN TUGAS UTAMA
M2: INOVASI / KREATIVITI
M3: PENGEMBANGAN ILMU DAN KEMAHIRAN
M4: PERUNDINGAN DAN SANJUNGAN KEPAKARAN
M5: KHIDMAT UNIVERSITI / KHIDMAT MASYARAKAT
 
[HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM]
 
LPP STAF YANG SEDANG CUTI BELAJAR
-Proses Pengemaskinian