Perhubungan Staf

Tabung Kebajikan Staf

Tabung Kebajikan Staf

Pihak Universiti amat peka tentang isu kebajikan staf. Tabung ini telah berfungsi membantu meringankan beban dan memberi faedah kepada aspek kebajikan sebagai satu usaha meringankan beban secara kolektif untuk kesejahteraan staf Universiti Sains Malaysia.

Pakaian Seragam Staf

Pakaian Seragam Staf

“Pakaian Seragam” adalah bermaksud pakaian dan kelengkapan lain yang dibekalkan kepada pegawai yang layak seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1990, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995 dan akta/peraturan perkhidmatan berkaitan serta pindaannya.

Permohonan Dermasiswa Pendidikan

Permohonan Dermasiswa Pendidikan

Permohonan terbuka kepada anak staf yang mencarum ke Tabung Kebajikan Staf USM. Dermasiswa ini diberikan bagi membantu staf dalam proses pendaftaran anak ke institusi pengajian tinggi.