bsm 50usm OFFICIAL WEBSITE
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA | UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Buku Kemudahan Perubatan Warga Universiti Sains Malaysia (Pesara)New

Pihak Universiti telah menerbitkan buku ini bertujuan menerangkan tatacara pelaksanaan bagi kemudahan perubatan khusus untuk Pesara Universiti Sains Malaysia di Pusat Sejahtera (Pusat Perubatan dan Pergigian), Unit Kesihatan (Kampus Kesihatan), Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT), mana-mana hospital dan pusat kesihatan kerajaan.

Muat Turun

Senarai Klinik Panel 1 April 2019 - 31 Disember 2021

Pihak Universiti telah meluluskan senarai Klinik Panel USM bagi tahun 2019-2021

Muat Turun

Geran Komputer Staf Akademik

Garis Panduan ini bertujuan untuk memaklumkan tatacara pemberian geran komputer kepada Staf Akademik yang layak.

Selanjutnya