bsm 50usm OFFICIAL WEBSITE
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA | UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

POSTER MAKLUMAN

Kemudahan Perubatan Warga Universiti Sains MalaysiaNew

Pihak Universiti telah menerbitkan buku ini bertujuan menerangkan tatacara pelaksanaan bagi kemudahan perubatan seluruh warga Universiti Sains Malaysia (USM) termasuk Pesara USM di Pusat Sejahtera USM, Unit Kesihatan (Kampus Kejuruteraan), mana-mana hospital dan klinik kerajaan.

Muat Turun

Senarai Klinik Panel 1 April 2019 - 31 Disember 2021

Pihak Universiti telah meluluskan senarai Klinik Panel USM bagi tahun 2019-2021

Muat Turun

Geran Komputer Staf Akademik

Garis Panduan ini bertujuan untuk memaklumkan tatacara pemberian geran komputer kepada Staf Akademik yang layak.

Selanjutnya

view IKLAN CUTI SABATIKAL

poster wbf